top of page

מחשבון זמני שהות (הסדרי ראיה)

מחשבון זמני שהות נועד לסייע להורים לתכנן את זמני השהות עם ילדיהם במהלך השבוע ובסופו.

המחשבון מאפשר לראות באופן ויזואלי את חלוקת הימים ואת הרצפים הנוצרים.

בהמשך ניתן לראות דוגמאות לחלוקות זמנים נפוצות ומאפייניהן.

בבואכם לתכנן את זמני השהות עם הילדים יש לקחת מספר דברים עיקריים בחשבון:

גיל הילדים 

ערכים משפחתיים משותפים (לדוג' האם הילדים צריכים שני בתים עיקריים או בית עיקרי אחד).

אילוצים תעסוקתיים או אחרים (לדוג' נסיעות תכופות לחו"ל של אחד ההורים או ימי עבודה ארוכים).

מרחק מגורים בין שני ההורים (מרחק רב עשוי למשל לגרור זמן רב בדרכים בנסיעות למסגרות לימודים).

שיקולים אישיים נוספים הקשורים ללוחות הזמנים של הילדים וההורים והקשר עמם (לדוג' חוגים, קירבה לחברים וכו').

 

חשוב לציין: אין סידור אחד מומלץ. כל משפחה היא ייחודית ובעלת מאפיינים וצרכים ייחודיים.

אנשי מקצוע מתחום הגישור והטיפול יכולים לסייע לזוגות לבנות את תכנית ההורות תוך התחשבות בכל המרכיבים וההתאמה לצרכי ההורים והילדים.

מחשבון: לחצו על התאים הריקים 

קליק אחד = 

man.png

קליק שני = 

woman.png
יום שבת
יוֹם שִׁישִׁי
יוֹם חֲמִישִׁי
יום רביעי
יוֹם שְׁלִישִׁי
יוֹם שֵׁנִי
יוֹם רִאשׁוֹן
שבועות
1 שָׁבוּעַ
2 שָׁבוּעַ

דוגמאות לחלוקת זמנים

0%

0%

0

0

woman.png
man.png

תכנית: 6/8

מאפיינים עיקריים:

 • תכנית  קבועה אשר חוזרת על עצמה מידי שבוע

 • הילדים ישנים בימים א-ד בכל לילה בבית הורה אחר

 • הילדים וההורים מתראים בכל יום בפיזור למסגרות או איסוף ממסגרות

 • לאחד ההורים באופן קבוע בכל סוף שבוע שני קיים רצף החל מיום ה' (איסוף ממסגרת) עד יום ב' בבוקר (פיזור למסגרת)

 • כל סוף שבוע עם הורה אחר

6-8.png

תכנית: 6/8

מאפיינים עיקריים:

 • תכנית  קבועה אשר חוזרת על עצמה מידי שבוע

 • רצף של יומיים באמצע שבוע לכל אחד מן ההורים

 • לאחד ההורים באופן קבוע בכל סוף שבוע שני קיים רצף החל מיום חמישי (איסוף ממסגרת) עד יום שלישי בבוקר פיזור למסגרת)

 • כל סוף שבוע עם הורה אחר

6-8 b.png

תכנית: 7/7 יום ה' מתחלף

מאפיינים עיקריים:

 • חלוקה בזמנים ביחסים שווים

 • תכנית  קבועה אשר חוזרת על עצמה מידי שבוע למעט יום ה' – מתחלף כל שבוע

 • לאחד ההורים באופן קבוע בכל סוף שבוע שני קיים רצף החל מיום שישי (איסוף ממסגרת) עד יום שלישי בבוקר (פיזור למסגרת)

 • כל סוף שבוע עם הורה אחר

7-7.png

תכנית: 7/7 יום ג' מתחלף

מאפיינים עיקריים:

 • חלוקה בזמנים ביחסים שווים

 • תכנית  קבועה אשר חוזרת על עצמה מידי שבוע למעט יום ג' – מתחלף כל שבוע

 • לכל אחד מההורים קיים רצף של שלושה ימים אחת לשבועיים (ו+ש+א / ה+ו+ש)

 • כל סוף שבוע עם הורה אחר

7-7 b.png
bottom of page