top of page

גישור

תהליך הגישור הינו תהליך ליישוב מחלוקות בדרכי הידברות והסכמה. תהליכי הגעה להסכמות באופן זה קיימים כבר מקדמת דנא ומתרחשים סביבנו באופן טבעי כאשר מתעוררת מחלוקת והצדדים נעזרים בגורם שלישי נייטרלי לצורך הגעה לעמק השווה. היום השם גישור בעיקר מתכוון לתהליך אשר מהווה חלופה לתהליך המשפטי בבתי המשפט ובעל יתרונות רבים על פני הערכאה המשפטית בשל עלויותיו הנמוכות, היכולת לצפות את התוצאות, משך זמן קצר, שמירה על מערכות היחסים וסיבות נוספות.

מטרת התהליך היא לסייע לצדדים לקבל פרספקטיבה רחבה יותר של המחלוקת לראות את המציאות ממספר זוויות נוספות ובכך לצאת ממצב של תקיעות בו קיימות שתי אופציות, לנצח או להפסיד. באופן זה יכולים הצדדים למקסם את הרווח הכללי עבור עצמם ועבור המערכת על ידי מציאת פתרונות יצירתיים משותפים אשר ישרתו את טובת שני הצדדים או גורמים נוספים החשובים לצדדים.

 

גישור עסקי לעומת גישור משפחתי

 

בעולם העסקי גישור הוא דרך מקובלת ויעילה ליישוב מחלוקת. בהקשר העסקי, מתייחסים לגישור כאל תהליך אשר נועד לייצר מצב של WIN WIN. כלומר, מצב בו כל הצדדים יוצאים מרוצים דיים מהתהליך לאחר שקיבלו את הדברים החשובים להם ביותר. שמירה על מוניטין, כסף, הערכה, שיתוף פעולה וכדו' הם רק חלק מהרווחים שכל צד יכול להפיק מהתהליך. המגשר במצבים אלו יהיה לרוב עורך דין בעל ניסיון בתחום המסחרי או מגשר בעל ניסיון תעסוקתי בתחום המסוים.

גישור משפחתי מאידך, הוא מצב בו קשה להגדיר WIN WIN. השינוי אותו משפחה עוברת לרוב לא יוגדר על ידי הצדדים או אחד מהם כך. מעבר מתא משפחתי אחד לשני תאים הוא תהליך מורכב רגשית עבור רוב האנשים מאחר והאדוות שלו משפיעות באופן ניכר על מערכות יחסים בתוך המשפחה. המומחיות אשר נדרשת אפוא לניהול תהליך שכזה אינה יכולה להיות בעלת מאפיינים טכניים בלבד. נדרשת הבנה מעמיקה מהי משפחה, מהו השינוי אותו המשפחה עוברת, התמודדות עם השינוי והשלכותיו על בני המשפחה ובעיקר על הילדים.

מחקרים רבים מראים כי צליחת השלב הקריטי של תהליך הפרידה ואופן ניהולו ישפיעו באופן מרחיק לכת על יכולתם של הילדים במשפחה לנהל אורח חיים תקין, לקיים מערכות יחסים בריאות ולשמור על בריאותם הנפשית בבגרותם.

 

הסכם טוב בסופו של יום הוא תוצר אשר מגלם בתוכו את כל ההיבטים הטכניים המפורטים ביותר, אך יחד עם זאת, מגלם גם מהות של משפחה אשר משנה את צורתה ומעוניינת להבטיח את בריאותם הפסיכולוגית של כל הנוגעים בדבר. שילובן של דיסיפלינה משפטית ודיסיפלינה רגשית הינו קריטי לקידום תהליך יעיל ומקדם אשר יוביל את בני הזוג בבטחה לבניית הסכם יציב ומקיף אשר יעמוד במבחן הזמן.

בתהליך אפקטיבי נסייע לכם להגיע להסכם צופה פני עתיד לצלוח בבטחה את השלב הקריטי ולצמוח ממנו לדרך חדשה

הפגישות מתקיימות בקליניקה או בפגישות וידאו (ZOOM) בשיתוף עורכת דין ומגשרת לענייני משפחה

bottom of page