top of page

יעוץ והדרכה

המפגש עם ארגון דומה למפגש האישי עם כל אדם, ראשית יש להצטרף כדי ללמוד את המנגונים הקיימים, שיטות העבודה והאוטומטיים.​ לחדד את שלושת המרכיבים שיהוו תשתית לבניית כל מודל או שיפור תהליכי עבודה. לאחר מכן, ניתן להוביל למקום חדש אשר ישיג את מטרות הארגון ויתן ערך מדויק יותר למקבלי השירות.  שימוש ביצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסה ושילוב טכנולוגיה הם מרכיבים הכרחיים בעולמנו הנוכחי על מנת לייצר יתרון ומתן מענה מדויק ומשמעותי למקבלי השירות.

 

תהליך הליווי יעבור  בין 3 שאלות מרכזיות:

למה? - השאיפות והכוונות של הארגון או התכנית, הסיבה לכל הכייף הזה :) 

מה? - מה הוא הערך אותו הארגון או התכנית שואפים להעניק

איך? - דרך הפעולה / האופן בו ניתן להעניק את אותו הערך

הליווי כולל:

  • הדרכת עובדים ומנהלים בארגונים ועמותות

  • ליווי ארגונים ועמותות לפיתוח שיטות עבודה ומודלים מקצועיים

  • פיתוח תכנים ומתודות הדרכה

  • שילוב טכנולוגיות בהליכי שיקום וליווי

  • בניית מערכי טיפול 

  • שימוש בטכנולוגיה ופלטפורמות דיגיטליות להדרכה וליווי מקצועי

  • ייעוץ בבניית תכניות לשיקום פסיכיאטרי

  • ייעוץ בעבודה עם בוגרים צעירים

bottom of page