top of page

טיפול

לכל אדם  מספר רב של מרכיבים באישיותו. בכל הקשר בחיינו אנו מחזיקים בזהות (במודע או שלא) אשר מורכבת בין היתר מיכולות, ערכים ואמונות אשר מכתיבים את התנהגותנו ואת התוצאות אותן נקבל.

נפש האדם מורכבת ממספר רב של זהויות. זהות מינית, מגדרית, תעסוקתית, פוליטית וכו' הן רק חלק קטן מסך אלו אשר אנו מחזיקים. בכל הקשר בחיינו אנו מחזיקים בתפיסה עצמית (במודע או שלא) אשר משפיעה באופן ישיר על האופן שבו אנו באים במגע עם העולם. בחייו של כל אדם או משפחה מתרחשים שינויים. השינוי לעיתים רבות הינו כורח והפרט או המשפחה נאלצים להסתגל אליו ולעיתים השינו הוא התפתחות אשר האדם או הפרט מבקשים לעצמם. על מנת להסתגל ולאמץ מציאות חדשה יש צורך לאמץ זהות חדשה או לחזק זהות קיימת על מנת לעבור לצידו השני של תהליך השינוי בבטחה ובהצלחה.

(IBT- (identity based therapy היא גישה טיפולית אינטגרטיבית אשר פותחה על ידי, בבסיס הגישה עומד מרכיב הזהות כמרכיב עיקרי. הגישה שואבת חלק מעקרונותיה מפסיכולוגיית העצמי (קוהוט), הגישה הנרטיבית (מייקל) ומודל הרמות הנוירולוגיות  (Robert dilts). בתהליך מעשי של גילוי והגדרה עצמית האדם או המשפחה מגבשים את תפיסת הזהות הנדרשת להם כדי לגלות ולהשיג את מבוקשם. 

 

לכל שינוי מעשי בעולם הפיסי ישנו מופע בעולם הפנימי

ולכל שינוי בעולם הפנימי יהיה מופע במציאות החיצונית

לכל אדם השפה האישית שלו היסטוריה אישית שונה, תפיסת מציאות שונה ישנם כאל אשר צריכים לחולל שינוי ולהתמודד עם השלכותיו ואחרים אשר זקוקים לחולל שינוי פנימי  אשר יניע שינוי חיצוני. הגמישות לדבר עם כל אדם בשפתו, להתאים לכל אדם את הדרך  וללוות אותו היכן שהוא נמצא תסייע לו לגבש את הזהות הנדרשת למשימה ולהשיג את השינוי אליו הוא מייחל  או להתמודד עם המציאות המשתנה בה הוא נפגש. 

bottom of page